Jön a gyerek, házasodjunk!

Amilyen bonyolult manapság az apaság elismertetése körüli hercehurca, nem csoda, ha jobbnak látjátok az esküvőt. Mire számíthatsz anélkül, és mi mindent kell elintéznetek?

Jogszabályok egész sorából és személyes tapasztalatokból hámoztuk ki a lényeget, amelyet most igyekszünk minél érthetőbben közzétenni, hogy ne kelljen fölösleges köröket futnotok - sem a szülés előtt, sem azután. A megfelelő papírok hiányában ugyanis az anya vezetéknevét kapja a gyermek, és utána a saját költségeteken kell intéznetek az anyakönyvezést az apa nevére.

Apasági nyilatkozatot eddig is tenni kellett a leendő apukának, amelyet a szülésnél kértek, és ez elégséges volt ahhoz, hogy a gyermek azonnal az édesapja nevét kapja - házasság nélkül is. Mi változott? Belépett az anyakönyveztetés forgatókönyvébe az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása, melyben a pároddal szerepelni - az újszülött anyakönyvezése szempontjából - pontosan annyit tesz, mint házasságban élni. A rend kedvéért álljon itt a vonatkozó jogszabály, de ha utálod a paragrafusokat, nyugodtan ugord át, mert a végén összefoglaljuk a lényeget.

A Családjogi törvény (Csjt.) 35. paragrafusának új bekezdése szerint:
35.§ (4) Ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állt házassági kötelékben, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki az anyával a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt a közjegyző által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban élt.

A következő bekezdés értelmében viszont:
Az előző bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő alatt több férfival élt az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban.

Mi az az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása? Az élettársi kapcsolat fennállását bizonyító okirat, melyet az élettársak közös kérelmére a lakóhely szerint illetékes közjegyző hitelesít. Közjegyzője válogatja, de általában 20-25 ezer forintot kérnek a bejegyzésért. Ha ezt bevállaljátok, akkor nincs szükség a továbbiakban apasági elismerő nyilatkozatra!

Házasság és regisztrált élettársi kapcsolat esetén tehát automatikusan az apa után kapja a gyermek a nevét. De mi van akkor, ha sem házasságban nem élsz, sem az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában nem kívánsz szerepelni? Továbbra is lehetőség van teljes hatályú apasági nyilatkozat megtételére, csakhogy már nem annyira egyszerűen, mint mondjuk tavaly. A teljes hatályú apasági nyilatkozat mellett azt is igazolnotok kell, hogy az anya NEM SZEREPEL a már említett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában! Ráadásul nem elég, ha erről az anya - letéve a nagyesküt - egyszerűen csak nyilatkozik, hanem közjegyzőtől kell kérni egy tanúsítványt, aki átnézi a nyilvántartást, és mintegy 2000-2500 forintért azonnal átnyújtja nektek az igazolást.

Teljesen ingyenes megoldás is létezik, ha van időd kivárni, és nem a napokban lesz a szülés. Ebben az esetben az anyakönyvvezetőhöz kell fordulnod, aki a Magyar Országos Közjegyzői Kamarától lekérdezi az adataitokat, és ezt kell csatolnod az apasági nyilatkozat mellé.

Összefoglalva:
1. Házasság: az anyakönyvezés automatikus. Fontos: akkor is automatikus, ha még házasságban élsz, de a gyermeked mástól van!

2. Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szerepeltek: az anyakönyvezés automatikus.

3. Az előzőek egyike sem áll fenn: az apa teljes hatályú elismerő nyilatkozata szükséges, mellé pedig egy igazolás (közjegyzőtől vagy anyakönyvvezetőtől) arról, hogy az anya nem szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában.

KM


Kapcsolódó cikkek


HIRDETÉS