Kétnyelvű esküvő

Komplikálja, ugyanakkor izgalmassá teszi az esküvői készülődést, ha az egyik - vagy mindkét - fél külföldi állampolgár. Milyen akadályokkal kell számolnod?

Elsőként talán neked is a nyelvi nehézségek és a bürokrácia ismeretlen útvesztői tűnnek leküzdésre váró feladatnak, de önmagában az sem kis dolog, hogy két nemzet hagyományait kell úgy összehangolnotok, hogy közben senkinek ne támadjon hiányérzete. Ne aggódj: ezen a napon a szeretet nyelvét beszélitek majd, amit mindenki pontosan érteni fog.

Persze ennyivel nem intézhetjük el, mert adódnak konkrét extra tennivalók a kétnyelvű esküvő szervezésének menetében. Semmilyen jogi akadálya nincs annak, hogy külföldi társat válassz magadnak, sőt arra is lehetőség van, hogy két külföldi házasodjon Magyarországon. Utóbbi esetben az a legegyszerűbb, ha az állampolgárságuk szerinti külképviseleten jelentkeznek a házasulandók, ebben az esetben a magyar hatóságoknak nincs semmilyen feladatuk.

Ha azonban magyar anyakönyvvezető előtt szeretnétek házasságot kötni, már a magyar eljárási szabályok vonatkoznak rátok. A házasságkötési eljárás folyamata és feltételei megegyeznek a magyar állampolgárok közötti eljárással, csak bizonyos "plusz" feltételeket kell teljesíteni.

A külföldi félnek saját állama illetékes szervétől igazolást kell beszereznie, amely bizonyítja, hogy államának joga szerint nincs törvényes akadálya a házasságának. Ezt az igazolást és a többi csatolandó iratot a házasságkötés helye szerint közigazgatási hivatal vizsgálja meg, majd ezt követően eldönti, hogy a külföldi állampolgársága szerinti ország jogrendszere alapján a házasságkötésnek van-e akadálya. 

Milyen iratok szükségesek?

Az anyakönyvvezető kérni fogja
1.az útlevelet, illetve Magyarországon élő külföldi esetén a külföldiek részére kiállított személyazonosító igazolványt vagy tartózkodási engedélyt,
2.a külföldön kiállított születési anyakönyvi kivonatot és annak hiteles magyar fordítását,
3.a lakóhely igazolásáról szóló tanúsítványt és annak hiteles magyar fordítását,
4.a családi állapot igazolását és annak hiteles magyar fordítását. Ezeket a magyar állampolgárok közötti házasságkötésre vonatkozó szabályokkal megegyezően kell igazolni, azzal az eltéréssel, hogy a külföldi állampolgár bontóperi ítéletét az anyakönyvvezetőnek meg kell küldenie véleményezésre az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium illetékes főosztályának.

Az anyakönyvvezető természetesen azt is vizsgálja, hogy a házasságkötés a magyar jogszabályoknak is megfeleljen, hiszen a házasságnak mindkét házasulandó állampolgársága szerinti jog alapján érvényesnek kell lennie. A házasságot nem lehet megkötni, ha a házasságkötésnek a magyar jog szerint elháríthatatlan akadálya van.

Várakozási 30 nap, de ez az összes irat beérkezésétől számít. A várakozási időt növeli az Államigazgatási Hivatal előzetes okirat vizsgálata.

Fordítás

Minden idegen nyelvű dokumentumot a házasulandóknak kell lefordíttatniuk az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál. Az irodák listája a www.offi.hu honlapon olvasható. Tolmácsról is a házasulandóknak kell gondoskodnia. Nagyon fontos, hogy tolmácsra akkor is szükség van, ha a külföldi házasulandó tud magyarul! Bárki közreműködhet tolmácsként, akinek van erre vonatkozó okirata, illetve nyelvi tudását igazoló iskolai bizonyítványa. 

Házasságkötés külföldön

Érdeklődjetek a tervezett házasságkötés szerinti állam illetékes hatóságától, hogy milyen okmányokat kell benyújtanotok, továbbá meg kell tudni azt is, hogy milyen fordítást fogadnak el, illetve, hogy az adott állam kér-e valamilyen felülhitelesítést a magyar okiratokra, ez ugyanis országonként eltérő lehet.

Honosítás

A külföldön kötött házasságot honosíttatni kell: a házassági anyakönyvi kivonatot le kell fordíttatni magyarra az Országos Fordító és Fordítás Hitelesítő Irodában (Bp.VI. Bajza utca 52). Ezen kívül kell még a születési anyakönyvi kivonatotok, személyi igazolványotok, családi állapot igazolásotok. Ezekkel az iratokkal kell bemennetek együtt a lakóhely szerinti anyakönyvi hivatalba.


Nők Lapja Esküvő tippek

1. A fordítás miatt a beszéd kétszer olyan hosszú lesz, mintha csak magyarul hangozna el. Kérjétek meg az anyakönyvvezetőt, hogy ne eressze túl bő lére a mondandóját, nehogy elunják magukat a vendégek.
2. Templomi esküvő esetén próbáljatok meg olyan lelkipásztort keresni, aki mindkét nyelvet beszéli (ez főleg angol-magyar házasság esetén nem bonyolult, ám pl. törökül beszélő papot húzósabb találni). A vőfélyre ugyanez vonatkozik: nagyon leegyszerűsíti a szertartás utáni mulatság menetét, ha több nyelven beszélő ceremóniamestert választotok.
3. Kinyomtathatjátok a programot mindkét nyelven, hogy az események sorrendjéről mindenki pontosan tájékozódhasson. Ugyanez érvényes a menüre is.
 


Kapcsolódó linkek

Kapcsolódó cikkek


HIRDETÉS